Kunnen we vandaag buitenspelen?


Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Van de leerlingenraad


Vandaag mag je feliciteren:


Léla Smeets uit groep 1/2d is 4 jaar geworden.

Vincent Donkersloot uit groep 5a is 9 jaar geworden.


Van harte gefeliciteerd !