Kunnen we vandaag buitenspelen?


Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Van de leerlingenraad

leerlingenraad

Maandag 20 september is de allereerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad.Vandaag mag je feliciteren:


Marlyn Kokke uit groep 7a is 11 jaar geworden.

Niels Boorsma uit groep 6b is 10 jaar geworden.

Roan van der Pijl uit groep 8b is 12 jaar geworden.


Van harte gefeliciteerd !