Kunnen we vandaag buitenspelen?


Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Van de leerlingenraad


Vandaag mag je feliciteren:


Line Berentsen uit groep 7b is 11 jaar geworden.

Nova Schreuders uit groep 3a is 7 jaar geworden.


Van harte gefeliciteerd !