Kunnen we vandaag buitenspelen?


Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

Van de leerlingenraad

leerlingenraad

Maandag 20 september is de allereerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad.Vandaag mag je feliciteren:


Tyson van der Sluijs uit groep 6a is 9 jaar geworden.


Van harte gefeliciteerd !